HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL JaSin Group partiet
Jasin Group partiet (J.S.Gr.)

Avtal

New Page 1

 

 
  Föreningen JaSin Group
  ORG nr: 802499-3928

 

     // (Stad, År/Mån/Dag)

 

Föreningen JaSin Group Riksförbund

Avtal mellan Jasin förening och andra föreningar eller företag

 

 

Härmed jag   kontakt/ordförande/styrelse/ägare

till Föreningen/Företag   med följande

organisations nr   -   från  // (År/Mån/Dag) starta samarbetet med Föreningen   med följande    

organisations nr   -    inom följande punkt/er/alternativ:

 

Samarbetet  inom den religiösa och teologiska aktivitet

Samarbetet  mellan medlemmarna och gemensamma aktiviteter eller arbete

Samarbetet inom Utbildningsarbete eller studier för ungdomar

Samarbetet inom den svenska eller andra program som behövs i

arbetsmarknaden för medlemmar som är långtidsarbetslösa eller nyanlända

Samarbetet  Samarbetsinsatser för vuxna

Samarbetet Donation   Kr

Samarbetet  Rabatt med köp av varor mellan  % till  %

Beskrivining:  

Övrig

 

 

 

............................................................................................................................................................

Båda parter ger sitt löfte att samarbeta med varandra i ramen/dessa ramar

och måste följa överens.Om en av parterna vill bryta samarbetet, bör anmälaOm någon av parterna

vill bryta samarbetet måste meddela detta inom   månader.

     Vänligen skriv under och skicka svaret per post.

     

 

Underskrift (1)

 

 

…………………………………………................................................................................

 

Namnförtydligande (1)

 

  

 

 

Underskrift (2)

 

 

 …………………………………………...............................................................................

 

Namnförtydligande (2)

 

  

 

 

Föreningen JaSin Group

ORG nr: 802499-3928

Att Mehdi- Hosseini

F-skatt

Snödroppsgatan 24 Bankgiro/konto: 5502-10 479 57
21527 Malmö http://jasingroup.page.tl/Home.htm
Telefon 0735-948670 e-mail: jasingroup@yahoo.com